Mapa

Mapové práce v terénu byly započaty. Hlavním kartografem je Jan Potštejnský. Bude vás čekat krásný horský les s nadmořskou výškou 750-1050m. Spousta bažinek s potůčky, kameny, skály, pozůstatky po těžbě, horské vrcholové pasáže, rozptýlené porosty, těžká podložka, kupky, …. Jako zázemí pro centrum bude využíván lyžařský stadiónek v Nové Vsi.